ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 25 ต.ค.62 ถึงวันที่ 25 ต.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ร่วมกิจกรรมโครงการกีฬาสามัคคี และเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรฝ่ายบริหารแกลางและทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2562
 
     

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดโครงการ "กีฬาสามัคคี และเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล" เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ คุ้มไทรงาม โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรผ่อนคลายอารมณ์และความตึงเครียดและสร้างสามัคคีให้เกิดขึ้นในฝ่าย สามารถเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรและผู้บริหารในฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล เป็นประธานและกล่าวเปิดโครงการ