ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 31 พ.ค.62 ถึงวันที่ 31 พ.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากส่วนสารบรรณ อำนวยการ และนิติการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 
     

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากส่วนสารบรรณ อำนวยการ และนิติการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในโอกาสมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานการประชุม พิธีการ งานเลขานุการ และงานนิติการของมหาวิทยาลัยทักษิณ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล กล่าวต้อนรับ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารและบุคลากรจากฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล และฝ่ายนิติการ