ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 10 มิ.ย.62 ถึงวันที่ 10 ก.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการทัศนศึกษาสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น (โอซาก้า)
 
     

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดโครงการทัศนศึกษาสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น (โอซาก้า) ระหว่างวันที่ 19 – 24 พฤษภาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขอบคุณในความเสียสละ ทุ่มเทแรงใจและแรงกายในการปฏิบัติงานและร่วมพัฒนาองค์กรจนเข้มแข็งตลอดช่วงระยะเวลาที่ท่านเกษียณอายุราชการเป็นสมาชิกของมหาวิทยาลัย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เกษียณอายุราชการในปีเดียวกัน