ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 21 ส.ค.62 ถึงวันที่ 21 ก.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณ ต้อนรับคณะตรวจพื้นที่การเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2560
 
     

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ต้อนรับคณะตรวจพื้นที่การเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 27 กันยายน 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยมีพลตรีฉกาจ ประสงค์ คณะส่วนล่วงหน้า นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพัทลุง ผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง สำหรับปีนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวนทั้งสิ้น 2,729 คน
 

ภาพ/่ข่าว : ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง