ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 24 ต.ค.62 ถึงวันที่ 24 พ.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 
     

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ภารกิจสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรงานประชาสัมพันธ์วิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งนำคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมอาคารหอเปรมดนตรี และให้ข้อมูลความเป็นมาของการก่อสร้างอาคารหอเปรมดนตรีในพื้นที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา