ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 8 พ.ย.62 ถึงวันที่ 8 พ.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมประชุม Happy University Challenge : ความท้าทายของมหาวิทยาลัยแห่งความสุข และร่วมจัดนิทรรศการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข
 
     

มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมประชุม "Happy University Challenge : ความท้าทายของมหาวิทยาลัยแห่งความสุข" และร่วมจัดนิทรรศการ มหาวิทยาลัยแห่งความสุข จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่ง มหาวิทยาลัยทักษิณเป็น 1 ในภาคีเครือข่าย 40 แห่ง ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร