ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 18 พ.ย.62 ถึงวันที่ 18 พ.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยทักษิณ และบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในโครงการเตรียมและพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ รุ่นที่ 1
 
     

เมื่อวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562  รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยทักษิณ ในโอกาสมาบรรยายให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ ในหัวข้อ "มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : กรณีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง" ตามโครงการเตรียมและพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ รุ่นที่ 1 โดยมี ดร.สุชาติ สุขสถิตย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย สำหรับโครงการอบรมหลักสูตรเตรียมและพัฒนาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ รุ่นที ่1  เป็นหลักสูตรการเรียนรู้จำนวน 60 ชั่วโมง (ครั้งละ 3 ชั่วโมง จำนวน 20 ครั้ง) สำหรับครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 10 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารบริหารและสำนักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง และถ่ายทอดสัญญาณ ทางไกลมายังห้องประชุม IT สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ในฐานะประธานบริหารหลักสูตรฯ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมและได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ บรรยายในหัวข้อ “การบริหารมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” พร้อมทั้งให้แนวคิด และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการบริหารมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ การบริหารจัดการด้านงบประมาณ ด้านทรัพยากรบุคคล และการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในปัจจุบัน

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา