ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 18 พ.ย.62 ถึงวันที่ 18 พ.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บุคลากรฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ร่วมโครงการสร้างสุขภาภาวะในองค์กร กิจกรรมขยับกาย สบายอุรา
 
     

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดโครงการสร้างสุขภาวะใในองค์กร : กิจกรรมขยับกาย สบายอุรา ณ สนามกีฬาแบดมินตัน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรผ่อนคลายอารมณ์และความตึงเครียด เพื่อให้ร่างกายได้คลายกล้ามเนื้อจากการปฏิบัติงาน และสร้างความสามัคคีในฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวกำหนดจัดระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 - พฤษภาคม 2563