ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสมัครงาน
เริ่มแสดง :: 26 พ.ย.62 ถึงวันที่ 4 ธ.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดฝ่ายแผนงาน
 
     

ตามที่มหาวิทยาลัยรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายแผนงาน และจัดให้มีการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นั้น จึงประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและมีสิทธิเข้าสอบภาความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยเรียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบ 

 ประกาศ