ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 3 พ.ย.63 ถึงวันที่ 3 พ.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนานักสร้างสุของค์กร (นสอ.) ม.ทักษิณ
 
     

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการ/กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "พัฒนานักสร้างสุของค์กร (นสอ.) ม.ทักษิณ ระหว่างวันที่ 29- 30 ตุลาคม พ.ศ 2563 ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด มีผู้เข้าร่วมทั้งบุคลากรจากมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง บรรยายและจัดกิจกรรมโดยวิทยากร คือ อาจารย์ปรีดา ตันติเวสส และอาจารย์สมนึก ซันประสิทธิ์ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ สายพิณ วิไลรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ร่วมทำกิจกรรม รับฟังการบรรยาย และให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ