ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสมัครงาน
เริ่มแสดง :: 17 พ.ย.63 ถึงวันที่ 9 ธ.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน 5 อัตรา ู
 
     
 
  มหาวิทยาลัยทักษิณ จะรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน 5 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร คุณวุฒิปริญญาตรี สังกัดฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 2 อัตรา
2. ตำแหน่งนักวิชาการ คุณวุฒิปริญญาตรี สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 3 อัตรา

กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2563  หรือสมัครออนไลน์ที่ http://ejob.tsu.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน : 9 ธันวาคม 2563

ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7431 7616

 ประกาศ

 ใบสมัคร           ใบสมัคร