ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสมัครงาน
เริ่มแสดง :: 23 พ.ย.63 ถึงวันที่ 15 ธ.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาชีพ สังกัดฝ่ายตรวจสอบภายใน
 
     

ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาชีพ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายตรวจสอบภายใน รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ ฉบับลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563 นั้น จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแขงขัน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน 

 รายละเอียด