ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสมัครงาน
เริ่มแสดง :: 23 พ.ย.63 ถึงวันที่ 29 พ.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย (โครงการจ้างงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
 
     

ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย (โครงการจ้างงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564) รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ ฉบับลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563 นั้น จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน

 รายละเอียด