ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 3 มี.ค.64 ถึงวันที่ 3 มี.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการเข้าวัด ทำบุญตักบาตร และเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ปี 2564
 
     

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดโครงการเข้าวัด ทำบุญตักบาตร และเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรผ่อนคลายอารมณ์และความตึงเครียด สร้างสามัคคีให้เกิดขึ้นในฝ่าย รวมทั้งให้บุคลากรมีจิตใจผ่องใส มีศีลธรรม สติ สมาธิ ในอันจะส่งผลต่อการปฏิบัติงาน กิจกรรมประกอบด้วยภาคเช้า ทำบุญ ฟังศีล ฟังธรรม ณ วัดโพธิ์ปฐมาวาสพระอารามหลวง จังหวัดสงขลา และภาคบ่าย จะเป็นกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากรฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน และกีฬาพื้นบ้าน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว