ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสมัครงาน
เริ่มแสดง :: 22 ก.ค.64 ถึงวันที่ 6 ส.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : Announcement of Successful Applicant for University Employee lecturer for the English Program,Demonstration School of Thaksin University (S.TSU),Phatthalung Campus.