ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสมัครงาน
เริ่มแสดง :: 13 ก.ย.64 ถึงวันที่ 14 ต.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา) อัตราลำดับที่ 4 ตามบัญชีแนบท้ายประกาศฯ ฉบับลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564