ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 26 พ.ย.64 ถึงวันที่ 29 พ.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การสัมมนา เรื่อง "สุขภาพประกันกลุ่มและวางแผนภาษี & สุขภาพ"
 
     

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ร่วมกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนา เรื่อง "สุขภาพประกันกลุ่มและวางแผนภาษี & สุขภาพ" ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ระบบ Zoom Meeting กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากอาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และได้รับความสนใจจากบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณเข้าร่วม มากกว่าจำนวน 120 คน