ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสมัครงาน
เริ่มแสดง :: 17 ธ.ค.64 ถึงวันที่ 17 ม.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งอาจารย์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาชีววิทยา) จำนวน 1 อัตรา