ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 14 ธ.ค.64 ถึงวันที่ 6 ม.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
     

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านระบบ Cisco WebEx Meetings โดยมีอาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล เป็นประธานที่ประชุม และมีหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และหัวหน้าสำนักงาน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน