ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 8 เม.ย.65 ถึงวันที่ 8 เม.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการ/กิจกรรมเรียนรู้สุขภาพจิต ปรับสมดุลชีวิตช่วงวิกฤตโควิท 19
 
     

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการ/กิจกรรมเรียนรู้สุขภาพจิต ปรับสมดุลชีวิตช่วงวิกฤตโควิท 19 ในวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting โครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมหนึ่งในการเสริมสร้างความสุขของฝ่าย ได้รับเกียรติจากอาจารย์สัมพันธ์ มณีรัตน์ จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เป็นวิทยากร โดยมีบุคลากรฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลที่ปฏิบัติงานวิทยาเขตสงขลา วิทยาเขตพัทลุง และกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน