ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 เม.ย.65 ถึงวันที่ 21 เม.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทยของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2565
 
     

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทยของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ในวันที่ 11 เมษายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีบุคลากรฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน