ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 พ.ค.65 ถึงวันที่ 11 พ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมมอบของที่ระลึกให้รองอธิการบดีในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่ง
 
     

บุคลากรฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มอบช่อดอกไม้และของที่ระลึกให้แก่อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ในโอกาสที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องสำนักงานฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ชั้น 1 อาคาร 50 ปี วศ มศว มทษ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ในโอกาสนี้ อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์ ได้กล่าวขอบคุณ ให้โอวาทและมอบของที่ระลึกให้แก่บุคลากรฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลทุกคน