ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 พ.ค.65 ถึงวันที่ 11 พ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมสดงความยินดีและต้อนรับรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย
 
     

บุคลากรฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ศุกระกาญจน์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องสำนักงานฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ชั้น 1 อาคาร 50 ปี วศ มศว มทษ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา