ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 19 พ.ค.65 ถึงวันที่ 15 ก.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561-2562 วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
 
     

 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายตรวจคัดกรองโควิด
 คำสั่งที่ 1472/2565  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและประธานคณะกรรมการฯ ปีการศึกษา 2561-2562
 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562
 คำสั่งที่ 2062/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
 คำสั่งที่ 2282/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)