ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 19 พ.ค.65 ถึงวันที่ 20 ก.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563 วันที่ 20 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
     

 คำสั่งที่ 1473/2565  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและประธานคณะกรรมการฯ ปีการศึกษา 2563

 คำสั่งที่ 2223/2565  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

 คำสั่งที่ 2536/2565  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)