ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 2 ก.ค.65 ถึงวันที่ 2 ก.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย