ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 22 ก.พ.66 ถึงวันที่ 22 ก.พ.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประมวลภาพโครงการสร้างเบ้าหลอม TSU Mo ve-เคลื่อนเปลี่ยนสู่อนาคต (TSU MOVE รุ่นที่ 2 ) เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2566
 
     

ประมวลภาพโครงการสร้างเบ้าหลอม TSU Move-เคลื่อนเปลี่ยนสู่อนาคต (TSU MOVE รุ่นที่ 2 ) เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง