ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 7 มี.ค.66 ถึงวันที่ 7 มี.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมอบรมการใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน (e-Performance) สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สังกัดฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
 
     

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมอบรมการใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน (e-Performance) สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สังกัดฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง C207 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยได้รับเกียรติบรรยายและสาธิตการใช้งานระบบโดยคุณศุภโชค ชินพงศ์ หัวหน้าสำน้กงานคอมพิวเตอร์ คุณราเชนทร์ ชูเสือหึง คุณกฤตภ์ แต้ศิริสุข และคุณธิดา จิตต์ล้ำเลิศกุล