ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 7 มี.ค.66 ถึงวันที่ 7 มี.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการเสริมสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ระดับฝ่าย การบริหารร่างกายเพื่อลดความเสี่ยงและอันตรายอันเนื่องมาจากโรคจากการประกอบอาชีพ
 
     

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดโครงการเสริมสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ระดับฝ่าย การบริหารร่างกายเพื่อลดความเสี่ยงและอันตรายอันเนื่องมาจากโรคจากการประกอบอาชีพ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง C207 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยได้รับเกียรติการบรรยายและกิจกรรมสาธิตจากคุณพยอม ธนมี และคุณวรรณา เหมทานนท์ บุคลากรในฝ่ายผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและโยคะเพื่อสุขภาพ