ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
     
 
ข้อมูล ITA
ข้อมูลพื้นฐาน (O1-O6)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
การปฏิสัมพันธ์ (O8-O9)
การดำเนินงาน (O10-O12)
การปฏิบัติงาน (O13)
การบริการ (O14-O17)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O18-O20)
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ (O21-O24)
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25-O28)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O32-O33)
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (O29-O31)
ข้อมูล ITA ฝ่าย-2553
ข้อมูล ITA ฝ่าย-2554
ข้อมูล ITA ระดับมหาวิทยาลัย
ข้อมูล ITA ฝ่าย-2562
 
ข้อมูล ITA กลับหน้าหลัก
    ข้อมูล ITA ระดับมหาวิทยาลัย  
-->  หน้า 1