TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 

   ข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
โครงการเขียนหนังสือ-ตำราเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559
โครงการ KM สัญจร เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องบรรยายใหญ่ 744 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดโครงการเข้าวัด ฟังธรรม เจริญปัญญา และกีฬาสามัคคี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ วัดท้ายยอ และสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559
โครงการบุคลากรสายสนับสนุนกับการทำงานอย่างมืออาชีพ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
โครงการบุคลากรสายสนับสนุนกับการทำงานอย่างมืออาชีพ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
โครงการเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Show & Share การทำผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559
โครงการ การลงทุนเพื่อการออมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ Happy Money เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559


หน้าที่ :