ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2566...
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง แผนการลงทุนของสมาชิกในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่...
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2566...
คำสั่่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564...
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กำหนดวันและเวลาทำงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566...
รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล...
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การปรับปรุงอัตราการจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2565...
    ไม่มีข่าวใหม่
 ภาพข่าวกิจกรรม  
อ่านทั้งหมด...     
 
0

      เมษายน 2566      
       
อาพฤ
2627282930311
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30123456