0 7431 7616 -
รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
 ประจำปีการศึกษา 2565 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565)

 ประจำปีการศึกษา 2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)

 ประจำปีการศึกษา 2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563)

 ประจำปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563)

 ประจำปีการศึกษา 2561 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562)