0 7431 7616 -

ประชุมบุคลากรฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 11 มกราคม 2567

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดประชุมบุคลากรฝ่าย ในวันที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 11.30 เป็นต้นไป ณ ห้อง18209 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีบุคลากรของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งสองวิทยาเขตเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน