0 7431 7616 -

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณสำหรับผู้ที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศตอบรับให้เข้าศึกษา (ทุนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยทักษิณจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนสำหรับผู้ที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศตอบรับให้เข้าศึกษา (ทุนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยทักษิณ) ประจำปีการศึกษา 2567

กำหนดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2567  

 ประกาศ  

 ใบสมัคร