0 7431 7616 -

กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ คุ้มไทรงามรีสอร์ท ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา